Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Новини

Европейската Комисия одобри промяна в Oперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

18-12-2018
Управляващият орган на Oперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. публикува изменена оперативна програма, одобрена с Решение № С (2018) 8712 от 11.12.2018 г. на Европейската Комисия

УО на ОПИК обявява процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“

17-12-2018
Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. обявява процедура за подбор на проекти: BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“

ПОЛУЧЕНИ СА НАД 2 ХИЛ. ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА „НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО“

13-12-2018
Над 2 хиляди са получените проектни предложения в рамките на двата крайни срока по процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

Презентации от проведено обучение на бенефициенти по процедура 3.004 "Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите"

07-12-2018
УО на ОПИК публикува презентации от проведено на 04.12.2018 г. обучение на бенефициенти по процедура 3.004 "Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите"

ОТ СТАРТИРАНЕТО НА ОПИК СА ПОДПИСАНИ БЛИЗО 2 ХИЛЯДИ ДОГОВОРА ЗА 1.7 МЛРД. ЛЕВА

04-12-2018
По време на събитието бяха връчени 61 договора по процедура „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ с обща стойност на БФП 49 299 471 лв.

ГОДИШНО ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" 2014-2020

03-12-2018
Събитието ще се проведе на 4 декември 2018 г. (вторник), от 9:30 – 10:30 часа (регистрация от 09:00 до 9:30), в зала на хотел „Интерконтинентал София“ /бивш „Радисън“/, гр. София.

ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2019 г.

30-11-2018
ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2019 г.