Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Архивирани новини

ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА НАГРАДИ НА „REGIOSTARS 2016“ НА ГД „РЕГИОНАЛНА И ГРАДСКА ПОЛИТИКА“ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

23-02-2016
На 16 февруари 2016 г. е публикувана покана за кандидатстване за наградите „RegioStars 2016" на Главна дирекция „Регионална и градска политика" на Европейската Комисия с краен срок 15.04.2016 г.