Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Архивирани новини

ОЩЕ 274 ФИРМИ ПОЛУЧАВАТ ФИНАНСИРАНЕ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ ПО ОПИК

21-04-2016
Успяхме да осигурим допълнителен ресурс на стойност 141 млн. лв. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на още 274 проектни предложения от резервните списъци по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ на Оперативна програма „Ин

Обществено обсъждане на документация по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“

21-04-2016
Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“

ОЩЕ 274 ФИРМИ ПОЛУЧАВАТ ФИНАНСИРАНЕ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ ПО ОПИК

21-04-2016
Успяхме да осигурим допълнителен ресурс на стойност 141 млн. лв. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на още 274 проектни предложения от резервните списъци по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ на ОПИК

УО на ОПИК публикува списък на сключени договори по трети краен срок на процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“

15-04-2016
През месец март 2016 г. бяха сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициенти, подали проектни предложения, по първия, втория и третия крайни срокове на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-