Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Архивирани новини

Нови 252 проекта получават над 130 млн. лева по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по ОПИК 2014-2020

27-06-2016
На 28 юни 2016 г. /вторник/ от 14.00 часа в София Тех Парк официално ще бъдат връчени сключените допълнителни договори по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИ

ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност” - Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти: BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“

15-06-2016
Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” – Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за раст