Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Архивирани новини

Провеждат се пазарни консултации за над 80% от средствата по ОПИК 2014-2020 за дялови и квази-дялови финансови инструменти

28-02-2017
„Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД (ФМФИБ) стартира пазарни консултации за финансов инструмент „Фонд Мецанин/Растеж“. Това е третият пореден публикуван пазарен тест за финансов инструмент, съ-финансиран по Оперативна програма „Иноваци

Обучения за кандидати по процедура BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“ по ОПИК

24-02-2017
Във връзка с обявената процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“ по ОПИК се организират две еднодневни обучения на 09.03.2017 г. и 10.03.2017 г. в гр. София.

ПРИКЛЮЧИ ИНФОРМАЦИОННАТА КАМПАНИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЦЕДУРА „ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" 2014-2020

23-02-2017
С проведения на 23 февруари 2017 г. информационен ден в София за представяне на процедура „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 приключи информационната кампания, к

Близо 98 млн. лв. е безвъзмездната финансова помощ по процедура „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020

22-02-2017
Размерът на безвъзмездната финансова помощ, от която ще може да се възползват големите предприятия по процедура „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 е 97 791 500 лв

Пазарните консултации за финансов инструмент „Фонд за технологичен трансфер“ продължават

20-02-2017
„Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД (ФМФИБ) удължи срокът на пазарните консултации за финансов инструмент „Фонд за технологичен трансфер“ (ФТТ) до 10 март 2017 г."

ПРОВЕДЕ СЕ ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЦЕДУРА „ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

17-02-2017
Допустимостта на разходите по отделните режими на държавни помощи, както и определянето дали предприятие е в затруднено положение, бяха основните въпроси, към които беше насочен интереса от страна на присъстващите на информационния ден за представяне на п

УО на ОПИК публикува Допълнителен списък на проектните предложения, предложени за отхвърляне на етап „Оценка на административното съответствие и допустимостта“ по процедура № BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприят

15-02-2017
Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 публикува Допълнителен списък на проектните предложения, предложени за отхвърляне на етап „Оценка на административното съответствие и допустимостта“, включени за разгл

СТАРТИРАТ ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЦЕДУРА „ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" 2014-2020

10-02-2017
Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, организира информационна кампания за представяне на процедура „Повишаване на енергийната

УО на ОПИК 2014-2020 публикува променена Индикативна годишна работна програма за 2017 г.

07-02-2017
УО на ОПИК 2014-2020 публикува променена Индикативна годишна работна програма (ИГРП) за процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (ОПИК) за 2017 г.