Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Архивирани новини

УО публикува разяснение във връзка с постъпили въпроси относно зададено изискване в Условията за кандидатстване по процедура BG16RFOP002-3.002 "Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия"

31-03-2017
Разяснение във връзка с постъпили въпроси относно зададено изискване в Условията за кандидатстване по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-3.002 "Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия", касаещо кандидати с инсталации, включени в

Разяснение относно прилагането на изискванията заложени в чл. 14, параграф 6 на Регламент № 651/2014 на Комисията

28-03-2017
УО на ОПИК публикува разяснение относно прилагането на изискванията заложени в чл. 14, параграф 6 на Регламент № 651/2014 на Комисията.

Управляващият орган на ОПИК публикува списък на сключени административни договори по процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ на ОПИК

20-03-2017
През месец март 2017 г. бяха сключени административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“

Обучения за бенефициенти по процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ по ОПИК

17-03-2017
Във връзка със стартиране изпълнението на договорите за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ по ОПИК се организират пет еднодневни обучения.

УО на ОПИК публикува изменен и допълнен пакет документи по процедура чрез директно предоставяне BG16RFOP002-1.003 Фаза 2 на проект „Създаване на научно-технологичен парк“

09-03-2017
Изменен и допълнен пакет документи по процедура чрез директно предоставяне BG16RFOP002-1.003 Фаза 2 на проект „Създаване на научно-технологичен парк“

Министър Теодор Седларски официално раздаде сключените договори по процедура „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

08-03-2017
„Днес връчваме първите сключени 135 договора с обща стойност на безвъзмездната финансова помощ 34 287 402 лева“. Това отбеляза министърът на икономиката Теодор Седларски на официалната церемония по раздаването на сключените договори по процедура BG16RFOP0

УО на ОПИК публикува допълнителен списък на сключени договори за предоставяне на БФП по процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“

07-03-2017
През месец февруари 2017 г. бяха сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициенти, подали проектни предложения по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновац

Официално ще бъдат раздадени сключените договори по процедура „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ на ОП „Иновации и конкурентоспособност“

01-03-2017
Официално ще бъдат раздадени сключените до момента договори по процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК).