Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Архивирани новини

Управляващият орган на ОПИК публикува сключен административен договор за предоставяне на БФП по процедура за директно предоставяне BG16RFOP002-2.008 „Предоставяне на институционална подкрепа на ИА БСА за подобряване на инфраструктурата по качеството“

29-05-2017
През месец май 2017 г. беше сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проектно предложение, подадено от ИА БСА по процедура за директно предоставяне BG16RFOP002-2.008 на ОПИК 2014-2020 г.

УО на ОПИК публикува актуализирана Инструкция за отчитане на ДБФП в ИСУН 2020, версия 4

19-05-2017
УО на ОПИК публикува актуализирана Инструкция за бенефициенти по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност"-2014-2020, относно отчитане на ДБФП в ИСУН 2020" .

МИНИСТЪРЪТ НА ИКОНОМИКАТА ЕМИЛ КАРАНИКОЛОВ ВРЪЧИ СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАЦИИ ОТ СТАРТИРАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ НА ОПИК

19-05-2017
Eдна от основните цели на Правителството и на Министерство на икономиката е да се създадат предпоставки за развитие на страната ни като център на високотехнологични производства и услуги. Това каза министърът на икономиката Емил Караниколов.

Обучения за бенефициенти по процедура BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ по ОПИК

19-05-2017
Във връзка със стартиране изпълнението на договорите за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ по ОПИК се организират две обучения за бенефициенти на 01 и 02 юни 2017 г.

Обучения за бенефициенти по процедура BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ по ОПИК

19-05-2017
Във връзка със стартиране изпълнението на договорите за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ по ОПИК се организират две обучения за бенефициенти на 01 и 02 юни 2017 г.

Управляващият орган на ОПИК публикува списък на сключени административни договори по процедура BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“

17-05-2017
През месец май 2017 г. бяха сключени административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициенти по процедура BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ на ОПИК.

Проведе се Четвъртото официално заседание на КН на ОПИК и на ОПИМСП

16-05-2017
На 12 май 2017 г., в зала „Атлантик“ на хотел „Лъки“, гр. Банско, се проведе Четвъртото официално заседание на КН ОПИК и ОПИМСП.

Официално ще бъдат раздадени сключените договори по процедура „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ на ОПИК

16-05-2017
Официално ще бъдат раздадени сключените договори по процедура BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК).

Управляващият орган на ОПИК публикува списък на сключени административни договори по процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ на ОПИК

11-05-2017
През месец април и май 2017 г. бяха сключени административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициенти, подали проектни предложения по процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ на ОПИК

Управляващият орган на ОПИК публикува списък на сключени административни договори по процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“

11-05-2017
През месец май 2017 г. беше сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициент, подал проектно предложение по процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ на ОПИК.