Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Архивирани новини

УО на ОПИК 2014-2020 ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“

28-06-2017
ГД "Европейски фондове за конкурентоспособност" - Управляващ орган на ОПИК кани желаещите да представят проектни предложения по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“.

ПРОВЕДЕ СЕ ОБУЧЕНИЕ ЗА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО ПРОЦЕДУРА “РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОДУКТОВИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНОВАЦИИ” ПО ОПИК

19-06-2017
Общият бюджет на процедура “Разработване на продуктови и производствени иновации” е 35 млн. евро, като близо 30 млн. от тях са предоставени от Европейския фонд за регионално развитие.

УВЕЛИЧЕН Е БЮДЖЕТЪТ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-1.001 „ПОДКРЕПА ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА“

16-06-2017
Във връзка с взето решение на КН на ОПИК 2014-2020, с което е увеличен бюджетът по процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ беше издадено Решение № РД-16-832/13.06.2017 г. от Ръководителя на УО на ОПИК.

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ЗА ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДКРЕПЯЩИ МСП

15-06-2017
Информационният ден ще се проведе на 20 юни 2017 г., /вторник/, от 9.00 часа, в „Парк Инн хотел“ / ул. „Атанас Дуков“ №36/ , гр. София.

УО на ОПИК публикува Променена Индикативна годишна работна програма за процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 за 2017 г.

13-06-2017
Променена Индикативна годишна работна програма за процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПИК 2014-2020 за 2017 г., съгласувана на Четвъртото официално заседание на КН на ОПИК 2014-2020 и на ОПИМСП 2014-2020, проведено на 12 май 20

ИВЕЛИНА ПЕНЕВА ПРЕДСТАВИ ТЕМАТА "КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ" НА КОНФЕРЕНЦИЯ „ЕВРОФОНДОВЕ, ПУБЛИЧНИ ПРОГРАМИ И ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“

06-06-2017
Форумът е организиран от Еconomix.bg, а събитието се проведе с подкрепата на Асоциацията на индустриалния капитал в България.

УО на ОПИК публикува актуализирано Ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

01-06-2017
Със Заповед на Ръководителя на УО на ОПИК е одобрено актуализирано Ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.