Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Архивирани новини

Обучение за бенефициенти, допълнително сключили договори за БФП по процедура BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ по ОПИК

31-07-2017
Във връзка със стартиране изпълнението на допълнително сключените договори за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-1.002 на ОПИК се организира еднодневно обучение за бенефициенти на 8 август 2017 г.

УО на ОПИК публикува Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура № BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България”

27-07-2017
Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 публикува Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура № BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България”.

ЕКСПЕРТИ ОТ ГД ЕФК ПРЕДСТАВИХА ПРОЦЕДУРА „РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОДУКТОВИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНОВАЦИИ“ ПО ОПИК

21-07-2017
С представяне на напредъка по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014- 2020, както и с посочване на основните моменти по отворената нова процедура "Разработване на продуктови и производствени иновации".

ОФИЦИАЛНО ЩЕ БЪДАТ РАЗДАДЕНИ ДОПЪЛНИТЕЛНО СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРА  „ПОДКРЕПА ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА“

18-07-2017
Официално ще бъдат раздадени допълнително сключените договори по процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК).

Управляващият орган на ОПИК публикува списък на сключени административни договори по процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“

17-07-2017
През месец април 2017 г. бяха сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициенти, подали проектни предложения по процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“

НАД 68 МЛН. ЛВ. СЕ ОТПУСКАТ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОДУКТОВИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНОВАЦИИ ПО ОПИК

14-07-2017
68 454 050 лв. е общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

Изпращане на покани до одобрените за финансиране кандидати по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“

13-07-2017
Във връзка с проведената оценка по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ УО, уведомяваме кандидатите, че ще бъдат канени поетапно сключване на административни договори за предоставяне на Б

Обучение за бенефициенти, допълнително сключили договори за БФП по процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ по ОПИК

11-07-2017
Във връзка със стартиране изпълнението на допълнително сключените договори за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ по ОПИК се организира еднодневно обучение за бенефициенти на 20

УВЕЛИЧЕН Е БЮДЖЕТА ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-1.002 „ПОДКРЕПА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАЦИИ ОТ СТАРТИРАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ ПО ОПИК

10-07-2017
Увеличаването на бюджета по процедурата е с 11 416 186,25 лв. и позволява да бъдат финансирани 31 проектни предложения

СТАРТИРА ИЗПРАЩАНЕТО НА УВЕДОМЛЕНИЯ ЗА УСТАНОВЕНИ НЕРЕДОВНОСТИ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-3.002 „ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ“

10-07-2017
ГД ЕФК уведомява кандидатите, подали проектни предложения по процедура BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“ по ОПИК 2014-2020, че стартира поетапно изпращане на уведомления за установени нередовности.

СТАРТИРАТ ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЦЕДУРА „РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОДУКТОВИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНОВАЦИИ“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" 2014-2020

07-07-2017
Кампанията ще се проведе в периода от 13 до 21 юли 2017 г. В градовете: Плевен, Варна, Бургас, Стара Загора, Пловдив и София

„Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД стартира процедура по подбор на външни експерти, специализирани във финансови инструменти, финансирани със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове за участие в Консултативния съве

06-07-2017
Във връзка с необходимостта от избор на външни експерти за изразяване на експертни становища и препоръки като част от Консултативен съвет към «Фонд мениджър на финансови инструменти в България» ЕАД и на основание Решение № 4 на Управителния съвет от 20.06

УО на ОПИК публикува резултатите от оценка на проектни предложения по процедура № BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средните предприятия"

04-07-2017
Одобрените кандидати ще бъдат поканени да представят доказателства, че отговарят на изискванията за бенефициент, включително на правилата в условията за кандидатстване.