Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Архивирани новини

УО на ОПИК публикува списъци по процедура № BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации”

20-03-2018
УО на ОПИК публикува Списък на предложените за финансиране, Списък с резервните и Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения по процедура № BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации"

STARTUP EUROPE WEEK SOFIA 2018 ДУХЪТ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО В ДЕЙСТВИЕ

12-03-2018
STARTUP EUROPE WEEK SOFIA 2018 ДУХЪТ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО В ДЕЙСТВИЕ

Изборът на финансови посредници по инструмент „Фонд за ускоряване и начално финансиране“ навлиза в заключителен етап

12-03-2018
Изборът на финансови посредници по инструмент „Фонд за ускоряване и начално финансиране“ навлиза в заключителен етап