Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Архивирани новини

BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“

20-06-2018
Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Управляващ орган на ОПИК 2014-2020, ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти: BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“.

Изпращане на покани до кандидати по процедура BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“

19-06-2018
Управляващият орган на ОПИК ще изпрати покани за сключване на административен договор до кандидатите, които в резултат от проведената оценка по процедурата са получили 82 т. и 83 т.

СТАРТИРАТ ИНОВАТИВНИ ПРОЕКТИ ЗА 40 МЛН. ЛВ.

14-06-2018
СТАРТИРАТ ИНОВАТИВНИ ПРОЕКТИ ЗА 40 МЛН. ЛВ.

ОФИЦИАЛНО ВРЪЧВАНЕ НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРА „РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОДУКТОВИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНОВАЦИИ“ ПО ОПИК

11-06-2018
Официално ще бъдат връчени сключените договори по процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК).

Обявена е процедурата за избор на финансов посредник за Фонд за рисков капитал

16-05-2018
Фонд за рисков капитал: 67 млн. лв., предоставени от Фонд на Фондовете, ще подкрепят инвестиции в иновативни български компании