Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Годишни Доклади ОП ИМСП

От прикачените файлове може да се запознаете с одобрените Годишни доклади (2014 - 2020 г.) за изпълнението на Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020 (ОП ИМСП)