Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Наръчник на Управляващия орган

Политиката за борба с измамите на УО

Със Заповед № РД-16-1282/29.09.2017 г. на Главния директор на ГД "Европейски фондове за конкурентоспособност" в МИ и Ръководител на Управляващия орган на ОПИК, се утвърждаваНаръчник по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (вариант 4). Глава 10 „Администриране и докладване на нередности“. 


Със Заповед № РД-16-289/01.03.2017 г. на Главния директор на ГД "Европейски фондове за конкурентоспособност" в МИ и Ръководител на Управляващия орган на ОПИК, се утвърждаваНаръчник по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (вариант 3)Глава 10 „Администриране и докладване на нередности“. 


Със Заповед № РД-16-817/25.08.2016 г. на Главния директор на ГД "Европейски фондове за конкурентоспособност" в МИ и Ръководител на Управляващия орган на ОПИК, се утвърждава: Наръчник по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (вариант 2, версия август).