Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Процедури

BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“

Стартира:
28-06-2017
В оценка:
27-09-2017
ГД "Европейски фондове за конкурентоспособност" - Управляващ орган на ОПИК кани желаещите да представят проектни предложения по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“. Прочети повече

BG16RFOP002-1.004 „Развитие на модерна система за индустриална собственост чрез подкрепа за дейността на Патентно ведомство на Република България“

Стартира:
24-04-2017
В оценка:
31-08-2017
УО на ОПИК 2014-2020 кани Патентно ведомство на РБ да представи проектни предложения по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ на конкретен бенефициент: BG16RFOP002-1.004 Прочети повече

BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“

Стартира:
18-01-2017
В оценка:
19-05-2017
Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” – Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 ОБЯВЯВА процедура на подбор на проекти: № BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи Прочети повече

BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“

Стартира:
12-12-2016
В оценка:
28-04-2017
Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” – Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 ОБЯВЯВА процедура на подбор на проекти: № BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“. Прочети повече

BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“

Стартира:
14-05-2016
В оценка:
28-10-2016
Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” – Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност“ Прочети повече

BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“

Стартира:
04-02-2016
В оценка:
06-05-2016
Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” - Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“ Прочети повече

Последни новини