Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Процедури

BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“

Стартира:
18-01-2017
В оценка:
19-05-2017
Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” – Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 ОБЯВЯВА процедура на подбор на проекти: № BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи Прочети повече

BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“

Стартира:
12-12-2016
В оценка:
28-04-2017
Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” – Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 ОБЯВЯВА процедура на подбор на проекти: № BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“. Прочети повече

BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“

Стартира:
23-12-2015
В оценка:
04-04-2016
Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти: BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ Прочети повече

BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“

Стартира:
14-05-2016
В оценка:
28-10-2016
Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” – Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност“ Прочети повече

BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“

Стартира:
04-02-2016
В оценка:
06-05-2016
Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” - Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“ Прочети повече

Последни новини