Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Процедури

BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“

Стартира:
28-06-2017
В оценка:
27-09-2017
ГД "Европейски фондове за конкурентоспособност" - Управляващ орган на ОПИК кани желаещите да представят проектни предложения по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“. Прочети повече

BG16RFOP002-1.004 „Развитие на модерна система за индустриална собственост чрез подкрепа за дейността на Патентно ведомство на Република България“

Стартира:
24-04-2017
В оценка:
31-08-2017
УО на ОПИК 2014-2020 кани Патентно ведомство на РБ да представи проектни предложения по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ на конкретен бенефициент: BG16RFOP002-1.004 Прочети повече

Последни новини