Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Отговори на Въпроси по процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“

Отговори на въпроси по процедурата от №1 до №11-28/06/2018

Отговори на въпроси по процедурата от №12 до №24-29/06/2018

Отговори на въпроси по процедурата от №25 до №34-03/07/2018

Отговори на въпроси по процедурата от №35 до №69-06/07/2018

Отговори на въпроси по процедурата от №70 до №82-09/07/2018

Отговори на въпроси по процедурата от №83 до №92-12/07/2018

Отговори на въпроси по процедурата от №93 до №109-13/07/2018

Отговори на въпроси по процедурата от №110 до №120-16/07/2018

Отговори на въпроси по процедурата от №121 до №139-18/07/2018