Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Въпроси и отговори по процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“.

Въпроси и отговори по процедурата от №1 до №7

Въпроси и отговори по процедурата от №8 до №17

Въпроси и отговори по процедурата от №18 до №26

Въпроси и отговори по процедурата от №27 до №39

Въпроси и отговори по процедурата от №40 до №41

Въпроси и отговори по процедурата от №42 до №49

Въпроси и отговори по процедурата от №50 до №57

Въпроси и отговори по процедурата от №58 до №62

Въпроси и отговори по процедурата от №63 до №70

Въпроси и отговори по процедурата от №71 до №76