Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Въпроси и отговори по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“

Въпроси и отговори по процедура BG16RFOP002-2.040 от № 1 до № 7 - 27.12.2018

Въпроси и отговори по процедура BG16RFOP002-2.040 от № 8 до № 22 - 31.12.2018

Въпрос и отговор на въпрос №23 и разяснение във връзка с въпроси №6 и №13 по процедура BG16RFOP002-2.040 - 07.01.2019

Въпроси и отговори по процедура BG16RFOP002-2.040 от № 24 до № 29 - 11.01.2019

Въпроси и отговори по процедура BG16RFOP002-2.040 от № 30 до № 39 - 14.01.2019

Въпроси и отговори по процедура BG16RFOP002-2.040 от № 40 до № 43 - 18.01.2019

Въпроси и отговори по процедура BG16RFOP002-2.040 от № 44 до № 53 - 21.01.2019