Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Отдел „Координация, публичност и Техническа помощ”

Контакти:

Миряна Йовева - Началник отдел

Тел.: 02 9329 210

E-mail: m.yoveva@mi.government.bg  

Адрес: София 1000, ул. "6-ти септември" №21

 

Функции на Отдел „Координация, публичност и Техническа помощ”

  • Изпълнява дейности по информация, комуникация и публичност на оперативните програми;

  • Координира дейностите по организационно развитие и управление на човешките ресурси в главната дирекция;

  • Организира информационното осигуряване на УО, в това число администрира Интернет страницата на УО;

  • Координира, участва в подготовката на проекти и обществени поръчки по „Техническа помощ“ на ОПРКБИ и ОПИК и действа като екип за управлението им;

  • Изготвя и управлява бюджетните линии по Техническа помощ на ОПИК.