Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

„АРАЙС” ООД, „Закупуване на дигитален кътер за кожа и синтетични материали, шпиц автомат програмируем хидравличен с независими трасьори и хидравлично-пневматичен автоматичен пат автомат с окомплектовка за странично залепване с термопластично лепило и зако

„АРАЙС” ООД, внесе за публикуване  документацията за провеждане на процедура „избор с публична покана”, с предмет:

„Закупуване на дигитален кътер за кожа и синтетични материали, шпиц автомат програмируем хидравличен с независими трасьори и хидравлично-пневматичен автоматичен пат автомат с окомплектовка за странично залепване с термопластично лепило и заковаване на петата с пирони.“

Извършена е проверка на документацията, представена за публикуване, с тази, одобрена от ДО. В представената за публикуване документация са отстранени забележките, отправени от ДО.