Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

„Астра Агро“ ЕООД, документация за провеждане на процедура „Избор с публична покана“, с предмет „Доставка, монтаж, тестване и въвеждане в експлоатация на машини и оборудване по обособени позиции“

„Астра Агро“ ЕООД, по ДБФП № BG16RFOP002-2.001-1002-C01, документация за провеждане на процедура „Избор с публична покана“, с предмет „Доставка, монтаж, тестване и въвеждане в експлоатация на машини и оборудване по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1 - Универсална фрезова машина (1бр.);

Обособена позиция 2 - Стругове с ЦПУ (1бр.);

Обособена позиция 3 - Универсален струг (1бр.);

Обособена позиция 4 - Валова листоогъваща машина с електро задвижване (1бр.);

Обособена позиция 5 - Автоматична портална машина за разкрояване на метални листа (1бр.);

Обособена позиция 6 - Хидравлични гилотини (1бр.);

Обособена позиция 7 - Хидравлична абкантпреса (1бр.)“

Определен е 7 дневен срок за подаване на оферти, а именно до 17.00 ч. на 27.06.2016 г.