Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

„БИО ФРЕШ" ООД, тръжна документация за провеждане на процедура "избор с публична покана" с предмет: "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Автоматизирана складова система – 1 бр.“

„БИО ФРЕШ" ООД, тръжна документация за провеждане на процедура "избор с публична покана" с предмет: "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Автоматизирана складова система – 1 бр.“ 

 

Определен е 7-дневен срок за събиране на оферти, а именно до 17:00 ч. на 08.06.2016 г..