Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

"БОРОЛА" ООД, тръжна документация за избор на изпълнител чрез публична покана, с предмет:"Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване“

"БОРОЛА" ООД, тръжна документация за избор на изпълнител чрез публична покана,  с предмет:"Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване“

 

Определен е 7 дневен срок за събиране на оферти, до 16:00 ч. на 27.06.2016.