Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

„Екофол” АД, документация за провеждане на процедура за избор на изпълнители с публична покана, с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Комбинирана инсталация за производство на течни торове и суспензии”

„Екофол” АД, документация за провеждане на процедура за избор на изпълнители с публична покана, с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Комбинирана инсталация за производство на течни торове и суспензии”

Срок за подаване на оферти: 13.06.2016 г., 16.30 ч.