Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

"Екоинженеринг 96“ ООД, тръжна документация за провеждане на процедура "избор с публична покана" с предмет: "Доставка и въвеждане в експлоатация на Хидравличен абкант“

"Екоинженеринг 96“ ООД, тръжна документация за провеждане на процедура "избор с публична покана" с предмет: "Доставка и въвеждане в експлоатация на Хидравличен абкант“

 

Определен е 7-дневен срок за събиране на оферти, а именно до 16:30 ч. на 08.06.2016 г..