Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

"ЕМКОМ БЪЛГАРИЯ" ЕООД, тръжна документация за провеждане на процедура "избор с публична покана", с предмет: "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Автоматизирана технологична линия за пресоване на слепени паркетни плочи"

"ЕМКОМ БЪЛГАРИЯ" ЕООД, тръжна документация за провеждане на процедура "избор с публична покана", с предмет: "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Автоматизирана технологична линия за пресоване на слепени паркетни плочи".

 

Срок за подаване на оферти: 17.06.2016 г., 17:00 часа.