Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

„Феерия - 98“ ЕООД, процедура за избор на изпълнител с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА за производство на цветна козметика и тоалетни продукти по 7 обособени позиции"

Документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител на бенефициент „Феерия - 98“ ЕООД, по ДБФП BG16RFOP002-2.001-1086-C01, с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА за производство на цветна козметика и тоалетни продукти по следните обособени позиции:

Обособена позиция 1: Полуавтоматична вакуум-пълначна машина за лак за нокти - 1 бр.

Обособена позиция 2: Стационарна дисолверна установка с повдигане - 1 бр.

Обособена позиция 3: Хомогенизатор за червило и спирали - 1 бр.

Обособена позиция 4: Миксер хомогенизатор вискозни продукти - 1 бр.

Обособена позиция 5: Полуавтоматична пълначна машина за червило и спирали - 1 бр.

Обособена позиция 6: Оборудване за производство на пудра за лице и сенки за очи:

Миксираща машина в комплект с преса за пудра и сенки - 1 бр.;

Сито за пресяване на суровини за пудри за лице и сенки - 1 бр.

Обособена позиция 7: Полуавтоматична линия за дозиране със сменяеми дозатори за бурканчета и флакони за лакочистител и тоалетна вода - 1 бр.”