Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

"Феникс Стоун Уъркс" ООД, документация за провеждане на процедура „избор с публична покана”, с предмет: "Доставка и въвеждане в експлоатация на технологично оборудване по обособени позиции"

"Феникс Стоун Уъркс" ООД, документация за провеждане на процедура „избор с публична покана”, с предмет: "Доставка и въвеждане в експлоатация на технологично оборудване по обособени позиции:

Обособена позиция 1. Многодискова режеща машина за многопрофилни операции - 1 брой;

Обособена позиция 2. Филтрираща система за отпадни води - 1 брой;

Обособена позиция 3. Вакуумен повдигач - 1 брой".

Определен е 27 - дневен срок за събиране на оферти, до  11.05.2016 г., 17:00 часа.