Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

”КАМТ" АД, Документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител, с предмет: Доставка на оборудване: Плотер 1 брой.

”КАМТ" АД , по ДБФП BG16RFOP002-2.001-1000-C01, Документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител, с предмет:  Доставка на оборудване: Плотер 1 брой. 

 

Срок за подаване на оферти:30.06.2016 г.,16:00ч.