Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

„Крепежи България Трейдинг“ ООД, тръжна документация за провеждане на процедура "избор с публична покана" с предмет: "Доставка на оборудване Автоматизирана линия за производство на болтове – 1 бр.“

„Крепежи България Трейдинг“ ООД, тръжна документация за провеждане на процедура "избор с публична покана" с предмет: "Доставка на оборудване Автоматизирана линия за производство на болтове – 1 бр.“

 

Определен е 8-дневен срок за събиране на оферти, а именно до 16:00 ч. на 09.06.2016 г..