Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

„МЕРКИ И ТЕГЛИЛКИ-КН“ ООД, тръжна документация за провеждане на процедура „избор с публична покана”, с предмет: „Доставка на оборудване за нуждите на “Мерки и Теглилки-КН” ООД - Еталон на теглилка 1000 кг - 25 бр.“

„МЕРКИ И ТЕГЛИЛКИ-КН“ ООД, тръжна документация за провеждане на процедура „избор с публична покана”, с предмет: „Доставка на оборудване за нуждите на “Мерки и Теглилки-КН” ООД - Еталон на теглилка 1000 кг - 25 бр.“

 

Определен е 8-дневен срок за събиране на оферти, а именно до 16:00 ч. на 10.06.2016 г.