Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

"Метал Ин" ЕООД, тръжна документация за провеждане на процедура "избор с публична покана" с предмет: "Закупуване, доставка и пускане в експлоатация на металообработващи машини по обособени позиции:

"Метал Ин" ЕООД, тръжна документация за провеждане на процедура "избор с публична покана" с предмет: "Закупуване, доставка и пускане в експлоатация на металообработващи машини по следните обособени позиции

Обособено позиция 1. Линия за дисково рязане на тръби и пръти - 1бр.;

Обособена позиция 2. Линия за прахово боядисване - 1бр;

Обособена позиция 3. Фреза за петосна обработка на корпусни детайли -1 бр.;

Обособена позиция 4. Хидравличен абкант със CNC управление - 1 бр."

Определен е 7 -дневен срок за събиране на оферти, а именно до 11:00 ч. на 18.05.2016 г.