Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

„МИЛЕН ЦОКОВ“ ЕООД, тръжна документация за процедура „Избор с публична покана“, с предмет: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на Екструдер за производство на фолио от полиетилен с ниска(LDPE) и висока плътност (HDPE)”.

„МИЛЕН ЦОКОВ“ ЕООД, тръжна документация за процедура „Избор с публична покана“, с предмет: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на Екструдер за производство на фолио от полиетилен с ниска(LDPE) и висока плътност (HDPE)”.

Определен е 7 дневен срок за подаване на оферти, а именно до 17.00 ч. на 06.06.2016 г.