Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

НИКОС ХРАНИНЖЕНЕРИНГ ЕООД, документация за провеждане на процедура „избор с публична покана”, с предмет: „Закупуване на ДМА и ДНА - високотехнологично оборудване за производство на машини, съоръжения и автоматизирани технологични линии за млекопреработват

НИКОС ХРАНИНЖЕНЕРИНГ ЕООД, документация за провеждане на процедура „избор с публична покана”, с предмет: „Закупуване на ДМА и ДНА - високотехнологично оборудване за производство на машини, съоръжения и автоматизирани технологични линии за млекопреработвателната промишленост, по 12 обособени позиции.

Обособена позиция № 1: Машина за почистване, за заглаждане и заобляне на части след рязане с лазер, пънч-преса или плазма - 1 бр

Обособена позиция № 2: Кръгловибрационна шлифовъчна машина за полиране на повърхности - 1 бр.

Обособена позиция № 3: Акумулаторна иглонабивна маркираща система - 1 бр.

Обособена позиция № 4: Специална четиривалова хидравлична машина за конично огъване на листов материал - 1 бр.

Обособена позиция № 5: Заваръчен токоизточник - 3 бр.

Обособена позиция № 6: Машина с гъвкав вал - 1 бр.

Обособена позиция № 7: Машина за огъване на тръби с дорник - 1 бр.

Обособена позиция № 8: Електрическа машина за направа на резби върху листов материал - 2 бр.

Обособена позиция № 9: Устройство за манипулация/ повдигане на обемни/ тежки материали - 2 бр.

Обособена позиция № 10: Машина за изработка на люкове - 1 бр.

Обособена позиция № 11: Лентов шлайф - 1 бр.

Обособена позиция № 12: Програмна система за подготовка на разкройно производство с CNC машини на основата на САМ система.”.

Определен е 13 дневен срок за събиране на оферти, а именно до 16:00 ч. на 15.06.2016 г.