Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

"Пасат Антени" ООД , документация по процедура за „Избор с публична покана“ с предмет„Доставка на ДМА по договор за БФП № BG16RFOP002-2.001-1091-C01 със 6 обособени позиции

"Пасат Антени" ООД , документация по процедура за „Избор с публична покана“ с предмет„Доставка на ДМА по договор за БФП № BG16RFOP002-2.001-1091-C01 със 6 обособени позиции:

      Обособена позиция 1. Доставка и въвеждане в експлоатация на автоматична линия за обезмасляване и фосфатиране от инсталация за боядисване на детайли;

      Обособена позиция 2. Доставка и въвеждане в експлоатация на машина за механизирано MIG-MAG заваряване на "стойка за антена";

      Обособена позиция  3. Доставка на инверторен апарат за въздушно плазмено рязане;

      Обособена позиция 4. Доставка на изсушител - 2 броя;

      Обособена позиция  5. Доставка на винтов компресор;

      Обособена позиция 6. Доставка и въвеждане в експлоатация на полуавтоматична машина за опаковане със стреч фолио.

 

Срок за подаване на оферти – до 17.00 ч. на 06.07.2016г.