Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

„РИТА ПЛАСТ АГРО“ ООД, тръжна документация за процедура за избор с публична покана, с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане вексплоатация на оборудване"

"РИТА ПЛАСТ АГРО“ ООД, тръжна документация за процедура за избор с публична покана, с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане вексплоатация на оборудване:

-Шприц-автомат със серводвигателна система и компютърно контролно управление исила на притягане 680 kN - 1 брой

-Шприц-автомат със серводвигателна система и компютърно контролно управление исила на притягане 1580 kN - 1 брой

-Шприц-автомат със серводвигателна система и компютърно контролно управление исила на притягане 6000 kN - 1 брой”

 

Определен е 7 дневен срок за събиранена оферти, а именно до 17:00 ч. на 14.06.2016 г.