Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

"Термохран-инженеринг" АД, Документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител, с предмет: „Доставка на машини“

"Термохран-инженеринг" АД, по  ДБФП BG16RFOP002-2.001-0859-C01, Документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител, с предмет: „Доставка на машини“  

обособена  позиция 1 : Мостов кран едногредов - 5 тона- 2 бр., Мостов кран едногредов - 12,5 тона -2 бр

Обособена позиция 2: Четиривалова листо огъваща хидравлична машина- 1 бр; Хидравлична гилотина - 1бр.; Абкант  преса - 1 бр.

 

Срок за подаване на оферти 24.06.2016г. 17,00ч.