Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

"Теспом" АД, тръжна документация за провеждане на процедура „Избор с публична покана“, с предмет "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Хоризонтален обработващ център с въртяща маса“.

"Теспом" АД, тръжна документация за провеждане на процедура „Избор с публична покана“, с предмет "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Хоризонтален обработващ център с въртяща маса“.

Срок за подаване на оферти – 20.05.2016 г., 11:00ч.