Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

ТИТАН ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД, Документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител, с предмет: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Струг - 1 брой и Вертикален обработващ център – 1 брой

ТИТАН ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД, Документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител, с предмет: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Струг - 1 брой и Вертикален обработващ център – 1 брой

Срок за подаване на оферти:  14.06.2016 г., 17:00 ч.