Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

"ТМ Технолоджи" АД, тръжна документация за избор на изпълнител чрез публична покана, с предмет: "Закупуване на Цифрова шлайф машина 1брой“

"ТМ Технолоджи" АД, тръжна документация за избор на изпълнител чрез публична покана, с предмет: "Закупуване на Цифрова шлайф машина 1брой“

 

 

Определен е 14 дневен срок за събиране на оферти, до 16:00 ч. на 07.07.2016.