Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Тръжна документация за провеждане на процедура „Избор с публична покана“ на бенефициент „ВИАХИМ“ ЕООД, с предмет: „Закупуване на 1 бр. екструдер за трислойни фолиа“.