Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

"Врънгови" ООД, Документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител, с предмет: „Доставка и монтаж на мостов едногредов кран с товароподемност Q=5 т и Lk=10,50 м – 1 бр.“

"Врънгови" ООД по ДБФП № BG16RFOP002-2.001-0203-C01, Документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител, с предмет: „Доставка и монтаж на мостов едногредов кран с товароподемност Q=5 т и Lk=10,50 м – 1 бр.“

 

Срок за подаване на оферти: 28.06.2016 г., 16:00 ч.