Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

"Врънгови" ООД, Документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител, с предмет:„Доставка и въвеждане в експлоатация на оборудване по обособени позиции“

"Врънгови" ООД, ДБФП BG16RFOP002-2.001-0203-C01, Документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител, с предмет:„Доставка и въвеждане в експлоатация на оборудване по следните обособени позиции:

Обособена позиция 1: CNC хидравлична преса – 1 бр.;

Обособена позиция 2: Лентоотрезна машина – 1 бр.;

Обособена позиция 3: Зав. Апарат за МИГ/МАГ заваряване –1 бр.;

Обособена позиция 4: Зав. Апарат  за МИГ/МАГ заваряване–1 бр.;

Обособена позиция 5: CNC хидравлична гилотина – 1 бр.;

Обособена позиция 6: Плазморезателно оборудване -1 бр.“

 

Срок за подаване на Оферти:  28.06.2016 г., 16:00 ч.