Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

„ЮМТ“ ЕООД, тръжна документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител, с предмет: „Доставка и монтаж на оборудване за увеличено производство и експорт на монолитни твърдосплавни режещи инструменти от най-висок клас, по 4 обособени позиции

„ЮМТ“ ЕООД, тръжна документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител, с предмет: „Доставка и монтаж на оборудване за увеличено производство и експорт на монолитни твърдосплавни режещи инструменти от най-висок клас, по 4 обособени позиции, както следва:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Отрезна машина - 1 брой,

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Машина за профилно шлайфане - 1 брой,

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: CNC шлайф машина с хидравличен люнет -1 брой,

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4: CNC измервателна машина - 1 брой"

 

Краен срок за събиране на оферти - 16.00ч. на 01.07.2016г.