Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Министър Теодор Седларски официално раздаде сключените договори по процедура „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

„Днес връчваме първите сключени 135 договора с обща стойност на безвъзмездната финансова помощ 34 287 402 лева“. Това отбеляза министърът на икономиката Теодор Седларски на официалната церемония по раздаването на сключените договори по процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. /ОПИК/.

Министър Седларски посочи още, че интересът към процедурата е бил изключително висок, като одобрени за финансиране по нея са 239 кандидати, от подадени общо 608 проектни предложения, които ще получат безвъзмездна финансова помощ, възлизаща на 58 661 815 лева.

„Тази процедура дава възможност на фирмите да въвеждат добри съвременни практики, да могат да  сертифицират системите си за управление на качеството, както и да въвеждат такива управленски информационни системи, с които да се доближат до световните стандарти. По този начин ще могат да разчитат на качествена информация при взимането на решения“, изтъкна министър Седларски.

Главният директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност" Ивелина Пенева посочи, че с всяка една процедура Управляващият орган  на ОПИК се доближава до междинните цели на програмата. „Основна наша цел е да работим добре и да работим в срок, както и да има удовлетворение от страна на бизнеса“, каза още тя. Ивелина Пенева обяви, че за бенефициентите по процедурата ще бъде организирано и обучение, на което ще бъдат дадени разяснения за успешното и качествено изпълнение на проектите. В заключение напомни, че по програмата в  момента има още две отворени процедури за кандидатстване - за „Развитие на клъстерите в България“, както и за „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“.