Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Официално ще бъдат раздадени сключените договори по процедура „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ на ОПИК

Официално ще бъдат раздадени сключените договори по процедура BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“  на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК).

Извършена беше оценка на 844 проектни предложения с размер на заявената безвъзмездна финансова помощ /БФП/ 267 174 440 лева. Одобрени за финансиране са 52 проектни предложения с размер на заявената БФП 19 446 155 лева. Процедурата е с общ бюджет 19 558 300 лева.

Церемонията по връчването на сключените договори ще се проведе на 18 май 2017 г. /четвъртък/, от 11.00 часа, в Гранитна зала на Министерския съвет.

Основната цел на процедура „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ е предоставяне на подкрепа за стартиращи предприятия  в страната за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС), като изпълнението на проектите, подкрепени по процедурата, следва да води до разработване на продукт (стока или услуга) или процес в приоритетните направления на тематичните области на ИСИС.