Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Официално ще бъдат раздадени сключените договори по процедура „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ на ОП „Иновации и конкурентоспособност“

Официално ще бъдат раздадени сключените до момента договори по процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК).

Обект на оценка бяха 608 проектни предложения. Общата стойност на заявената БФП е в размер на 129 207 112 лв. Одобрени за финансиране са общо 239 кандидати с общ размер на безвъзмездната финансова помощ, възлизащ на 58 661 815 лева.

До момента са сключени 135 договора на обща 34 287 402 лева.

Церемонията по връчването ще се проведе на 07 март 2017 г. (вторник), от 11.00 часа, в Радисън Блу Гранд Хотел София. Регистрацията е от 10.15 часа.

Датата на връчване на останалата част от договорите ще бъде уточнена допълнително.

Основната цел на процедурата е предоставяне на подкрепа за специализирани услуги за повишаване на управленския капацитет на МСП в България и насърчаване използването на ИКТ и услуги.