Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

РАЗЯСНЕНИЯ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСOБНОСТ“ 2014-2020 ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.024 ОТНОСНО ОТЧИТАНЕТО НА ДОГОВОРИТЕ ЗА БФП

УО разяснява, че е допустимо и законосъобразно управляващият собственик или съдружник да работи в дружеството по трудов договор, с произтичащото от това задължение за осигуряване. Няма пречка управителят на едноличното дружество да управлява същото и едновременно с това да упражнява трудова дейност, след като трудовите функции се различават и не се покриват с правата и задълженията, които същият има по договора за управление.

Това обстоятелство се подкрепя от действащата съдебна практика, както и от компетентните институции в областта на социалното осигуряване в Република България.

За повече информация:

http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d038edcf49190344c2256b7600367606/17d015677e97fdd3c225805e00594091?OpenDocument

http://www.vks.bg/Dela/2013-03-%D0%9E%D0%A1%D0%93%D0%A2%D0%9A-%D0%A2%D1%8A%D0%BB%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf

https://admincourt-pz.bg/dela/20181001/0061d818_61091818.htm

http://46.10.101.63/upload/SAD_AKT/2015/07/16072015/0163d815/39661615.htm

http://shumen.court-sh.org/2015/00634515_57861015.htm

http://slivenrs.court-bg.org/img/File/04634514/58822515.htm

https://bganaliz.com/osiguryavane-na-sobstvenitsi-i-sadruzhnitsi-v-targovski-druzhestva/

http://46.10.101.63/upload/SAD_AKT/2015/07/16072015/0163d815/39661615.htm

https://viemaconsult.com/%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BC-%D1%81%D1%8A%D1%81-%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%B5-%D1%81%D0%B8/