Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

УО на ОПИК публикува Инструкция за бенефициенти по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 относно отчитането на договорите за безвъзмездна финансова помощ в ИСУН 2020

Инструкция за бенефициенти по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 относно отчитането на договорите за безвъзмездна финансова помощ в Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020)