Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Четвърто официално заседание на комитета за наблюдение на ПКИП 2021-2027

На 23 май 2024 г. се проведе Четвъртото официално заседание на Комитета за наблюдение на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027. На основание чл. 16, ал. 4 от Закона за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление Управляващият орган на програмата публикува следната информация:

  1. Презентация на напредъка в изпълнението на ПКИП 2021-2027;
  2. Презентация на напредъка в изпълнението на ОПИК 2014-2020;
  3. Презентация на успешни инвестиции по ОПИК 2014-2020 - „Витоша Венчър Партнърс“, фонд мениджър;
  4. Презентация за представяне на Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на платформата за стратегически технологии за Европа (STEP).